Metsäuutiset

Avoimet työpaikat

Osta&Myy

Lukijoiden kuvat

Pikakysely

Aiotko korjata metsästäsi tuulenkaatoja?
Vaihtoehdot


NYT - ajankohtaista Metsäkustannuksessa

13.4.2015 Metsälehden lukijamatka Slovakiaan 21.9. – 26.9.2015.

30.3.2015 Hannun hintaseuranta päivitetty. Metsänhoitaja Hannu Liljeroosin ylläpitämään metsätilojen hintaseurantaan on päivitetty tammi-maaliskuun metsätilakauppojen tiedot.

16.3.2015 Metsämaa-palvelussa on julkaistu Maanmittauslaitoksen koko viime vuotta koskevat metsätilojen hintatilastot.

19.12.2014 Markus Tuormaan Puutyöt pärekorista pistoaitaan -kirjan (Metsäkustannus 2014) oikeudet on myyty Viroon Ehitame-kustantamolle.

2.10.2014 Uutuuskirja, Metsämieli - Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin, ilmestynyt.

30.1.2014 Internet Explorer -selaimen version 11 toiminnassa on puutteita, jonka vuoksi suosittelemme käyttämään Metsälehden verkkosivuja esim. Firefox-, Google-, Chrome- tai Safari-selaimilla.

23.9.2013 Kirjat-sivuilta löydät nyt keskeistä tietoa uusille ja tuleville metsänomistajille yhdessä paketissa. Tiedot pohjautuvat Uuden metsänomistajan kirjaan.

Kirjat

Majavan lammella
Petri Nummi

Majavan lammella

Majava on varsinainen ekosysteemi-insinööri. Ihmisen lailla majavakin pystyy muuttamaan elinympäristöään itselleen sopivaksi. Kuten monen muun eläimen, majavan elämän tärkeitä tapahtumia ovat syntyminen, kasvaminen ja ruoan hankinta, pesänrakennus sekä lisääntyminen. Erikoiseksi majavan tekee sen rakennuskyky, joka kestää vertailun ihmisen taitojen kanssa: majava laatii patoja muodostaakseen tulva-altaita, jotka palvelevat sitä ravinnonhankinnassa, ja kanavia, joissa se uittaa rakennustarvikkeensa

Sivuja: 120

Metsäoikeus
Matti Kiviniemi

Metsäoikeus

Metsäoikeus käsittelee monipuolisesti ja havainnollisesti metsien hoitoa ja käyttöä, puukauppaa, valtion rahoitusta, metsien kaavoitusta ja suojelua, metsätietoja koskevaa lainsäädäntöä sekä erilaisia metsänomistusmuotoja. Lakien ja alemman asteisten säännösten lisäksi teoksessa selostetaan tärkeimmät metsäalan oikeustapaukset.

Sivuja: 702

Metsän kasvatus, menetelmät ja kannattavuus
Saija Huuskonen, Jari Hynynen ja Sauli Valkonen (toim.)

Metsän kasvatus, menetelmät ja kannattavuus

Kirja esittää puun ja metsän kasvun biologiset perusteet ja kertoo, miten puuston kehitystä voidaan ohjata erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teoksessa näkökulmana on taloudellinen toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa puuta kestävästi ja kannattavasti. Pääpaino on metsänkasvatuksen menetelmissä sekä niiden käytäntöön soveltamisessa, kustannustehokkuudessa ja kannattavuudessa.

Sivuja: 205

Hyppivät ja hohtavat
Kari Heliövaara, Ilpo Mannerkoski, Jyrki Muona, Juha Siitonen ja Hans Silfverberg

Hyppivät ja hohtavat

Naksuen hyppivät sepät, sepikät ja rikkasepät sekä kirkkaan metallinhohtoiset jalokuoriaiset ovat ensimmäistä kertaa löytäneet tiensä kirjan sivuille. Tässä kirjassa esitellään näiden neljän kovakuoriaisheimon koko Suomen lajisto, yhteensä 114 lajia.

Sivuja: 343

Metsänhoitokortisto ja videot

Latvusmassan korjuun ympäristövaikutukset

Latvusmassan korjuun ympäristövaikutukset
Uudistushakkuiden latvusmassa voidaan hyödyntää monissa tapauksissa energiapuuna. Energiapuu on ilmastomuutoksen kannalta hyvä, hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraali energialähde. Latvusmassan korjuulla voi olla kuitenkin haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja uudelle puusukupolvelle. Oikealla kohdevalinnalla ja huolellisella toteutuksella haitalliset mpäristövaikutukset jäävät vähäisiksi.
Kortin numero:
09-005

Tästä Metsäkortistoon »

© Metsäkustannus Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, 00100 Helsinki. Puh: 09-315 49 800, fax: 09-315 49 839, kartta